pruvodce
Gynekologicko-porodnická ambulance

Smluvní zdravotní pojišťovny

Poskytujeme zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění pacientkám níže uvedených zdravotních pojišťoven:

  Všeobecná zdravotní pojišťovna
  Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
  Vojenská zdravotní pojišťovna
  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  Oborová zdravotní pojišťovna
  Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance