pruvodce
Gynekologicko-porodnická ambulance

 

Ordinační hodiny

Pondělí: 7.00–12.00 13.00–15.00
Úterý: po domluvě 13.00–17.00
Středa: 7.00–12.00 13.00–15.00
Čtvrtek: 7.00–12.00 13.00–15.00
Pátek: 7.00–12.00  

 objednání k vyšetření na telefonních číslech:
+420 569 426 510
+420 569 429 246

  Kdy neordinujeme:

(dovolená, kongresy, odborné stáže apod.)

.2.7.2020 ordinace  do 14,15  hod

.běžný režim - ordinační hodiny budou korigovány podle počtu objednaných pacientek - sledujte webové stránky.

.20.7.- 7.8.2020, dovolená, 10. a 11.9.2020, 16.11.2020

 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Str. 1 z 5

Praha 29. června 2020
Č. j.: MZDR 16214/2020-4/MIN/KAN
MZDRX01ATVS1
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ


3. S účinností ode dne 1. července 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření jsou všechny osoby ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb a zdravotničtí pracovníci poskytující zdravotní služby mimo zdravotnické zařízení povinni nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, s výjimkou případů zřetele hodných, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař, jako např. pokud je to potřebné pro poskytování zdravotních služeb. I
 

 

 

V případě nepřítomnosti zastupují:

Havlíčkův Brod: MUDr. Štastný - i UZ vyš., MUDr. Přibyl - i UZ vyš., MUDr. Janovská, .MUDr. Klatovský.