pruvodce
Gynekologicko-porodnická ambulance

Výkony nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

výkony a služby poskytované na vlastní žádost pacientky

Gynekologie

Jednorázová vyšetřovací zrcadla a odběrový set na cytologii 35 Kč
Jednorázová vyšetřovací zrcadla a odběrový set na cytologii + plášť a přezutí na jedno použití 150 Kč
Test na Chlamydie 150 Kč
Další výpis z dokumentace (1. zdarma) 200 Kč
Aplikace vakcíny proti HPV 200 Kč
Zpracování podkladů pro pojišťovny – soukromé připojištění 300 Kč
Postkoitální jednorázová antikoncepce 400 Kč
Posun menstruačního cyklu 450 Kč
Ultrazvukové vyšetření na vlastní žádost 450 Kč
Vyšetření před nástupem do zaměstnání, školy apod. 800 Kč
Konziliární vyšetření na vlastní žádost včetně ultrazvuku 1 000 Kč
Vyšetření na vlastní žádost mimo ordinační hodiny 1 500 Kč
Interrupce (vyšetření, krevní odběry, UZ, administrace) 1 000 Kč
Administrativní úkon - duplikát žádanek, lék. zpráv. apod.   100 Kč
Nitroděložní tělísko MIRENA + zavedení 5 000 Kč

Zavedení nitroděložního tělíska

800 Kč

LBC cytologické vyšetření 800 Kč
LBC cytologie + high risk HPV  včetně typizace 1 700 Kč

Porodnictví

Ultrazvukové 2D foto plodu 50 Kč
Ultrazvukové 3D digitální barevné foto plodu - tištěné 150 Kč
Určení pohlaví plodu 150 Kč
Ultrazvukové 3D digitální barevné foto plodu uložené na nosič (CD, DVD) 250 Kč
Neindikované ultrazvukové vyšetření v těhotenství na žádost pacientky 350 Kč
Prvotrimestrální screening vrozených vývojových vad (UZ + biochemie + administrace) 1 200 Kč