pruvodce
Gynekologicko-porodnická ambulance

Výkony nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

výkony a služby poskytované na vlastní žádost pacientky

Gynekologie

Jednorázová vyšetřovací zrcadla a odběrový set na cytologii 30 a 20  Kč
Jednorázová vyšetřovací zrcadla a odběrový set na cytologii + plášť a přezutí na jedno použití 150 Kč
Test na Chlamydie 150 Kč
Další výpis z dokumentace (1. zdarma) 200 Kč
Aplikace vakcíny proti HPV 200 Kč
Zpracování podkladů pro pojišťovny – soukromé připojištění 300 Kč
Posun menstruačního cyklu 450 Kč
Ultrazvukové vyšetření na vlastní žádost 600 Kč
Konziliární vyšetření na vlastní žádost včetně ultrazvuku 2500 Kč
Interrupce (vyšetření, krevní odběry, UZ, administrace) 1200 Kč
Administrativní úkon - duplikát žádanek, lék. zpráv. apod. 100 Kč
Nitroděložní tělísko MIRENA + zavedení 5000 Kč

Zavedení nitroděložního tělíska

800 Kč

LBC cytologické vyšetření 800 Kč
LBC cytologie + high risk HPV  včetně typizace 1700 Kč
HPV  -  PCR 1200 Kč
Cytologie 400 Kč
Aplikace OXYTOCINU i.m.    90 Kč

Porodnictví

Ultrazvukové 2D foto plodu 50 Kč
Určení pohlaví plodu 150 Kč
Ultrazvukové 3D digitální barevné foto plodu odeslané na e-mail 200 Kč
Neindikované ultrazvukové vyšetření v těhotenství na žádost pacientky 1000 Kč
Prvotrimestrální screening vrozených vývojových vad (UZ + biochemie + administrace) 1200 Kč
podrobné morfologické vyšetření plodu - 22. týden grav. 1000 Kč
podrobné morfologické vyšetření plodu - 22. týden grav. - dvojčata 2000 Kč
UZ screening růstové retardace - 36-37.t.grav. 500 Kč
UZ screening růstové retardace - 36-37.t.grav.-dvojčata 1000 Kč